Besplatan Software

Baner
Baner
Baner
Gubici vode
 
Home IWA metod. Vodni bilans
Greška
  • XML Parsing Error at 1:2283. Error 9: Invalid character
DEFINICIJE I USVOJENA TERMINOLOGIJA PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 04 Septembar 2012 23:00

U prošlosti je korištena široka lepeza oblika i definicija za prora?un gubitaka u mreži.

Svjetska agencija za vode (IWA) i ameri?ka asocijacija vodovoda (AWWA) su zajedni?ki formirale radnu grupu i razvile metodologiju za definiranje gubitaka, baziranu na indikatorima uspješnosti kako bi svi pojedina?ni rezultati bili me?unarodno  usporedivi.

Ovakav pristup prikaza stanja proizvodnje vode, potrošnje vode i ukupnih se nazivamo vodini bilans (engl „Water Balance“ po terminologiji IWA ili „Water Audit“ po termonologiji Svjetske banke i AWWA)  .

Vodnim bilansom se kontroliše i analizira distribucija vode od izvorišta, preko pumpnih stanica, filterskih postrojenja, svih vrsta i tipova cjevovoda, sve do potroša?a.

Odre?ivanje Vodnog bilansa u pravilnim vremenskim intervalima pruža osnovu za procjenu gubitaka vode.

Sve ve?i broj zemalja i vodovodnih preduze?a širom svijeta je prihvatilo ovu metodologiju jer su prepoznali da je  metoda za odre?ivanje Vodnog bilansa u?inkovita, zato što definiše  niz glavnih oblika potrošnje i gubitaka sa kojima se susre?u vodovodna preduze?a. Ona tako?er sadrži skup racionalnih indikatora kojima se definišu specifi?ni atributi  za procjenu sistema kao što su prosje?ni pritisak u sistemu,  ukupna dužina cjevovoda i sl.

Svi podaci se unose za definisani vremenski interval. Komponente bilanca vode prema IWA/AWWA preporukama su prikazane u slijede?oj tabeli.

Tabela : Komponente bilansa vode prema preporukama IWA/AWWA

wb

 Metodologija rada na Vodnom Bilans-u

Postoje generalno dva pristupa za prora?un vodnog bilansa: 

  • "Od vrha ka dnu" i
  • "Od dna ka vrhu" 

Pristup "Od vrha ka dnu" je brži, jeftiniji i jednostavniji, ali i manje precizan, za razliku od pristupa od "Dna ka vrhu" koji je baziran na rezultatima mjerenja stvarnih gubitaka, koji je skuplji, zahtjevniji ali i mnogo precizniji.