Free Software

Banner
Banner
Banner
Gubici vode
 
Home
NRW Projekat u vodovodnom sistemu Visoko (Bosna i Hercegovina) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 17 January 2018 15:04

batch visoko1U Velikoj sali Op?ine Visoko 4. decembra 2017. je održana prezentacija Izvještaja o provedenim aktivnostima na realizaciji detekcije gubitaka na gradskoj vodovodnoj mreži u okviru projekta proširenja i rekonstrukcije gradske vodovodne mreže Visoko, koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Prezentaciji, koju je pred velikim brojem sugra?ana uprili?io ekspert za vodovodne sisteme ?evad Koldžo, prisustvovali su Op?inska na?elnica mr. sci. Amra Babi? sa saradnicima i direktor JKP „Visoko“ dr. sci. Hasan Preli?, koji su se i obratili prisutnim.

Veoma studioznu i sadržajnu prezentaciju gosp. Koldžo je sumirao u izjavi za medije:

„Danas smo uradili prezentaciju smanjenja neoprihodovane vode u vodovodnom sistemu Visoko. Sistem je prvo bio podijeljen na sedam mjernih zona, radilo se po metodologiji koja je propisana od strane Me?unarodne asocijacije za vode „IWA“ pristupom od dna prema vrhu, koji se bazira na mjerenjima.

Kada su u pitanju rezultati, vodovod Visoko se može svrstati, pogotovo kada je u pitanju upravljanje sa fizi?kim gubicima, u jedan od boljih vodovoda na podru?ju cijele Bosne i Hercegovine, a to smo prikazali i na osnovu rezultata studije.

Što se ti?e administrativnih i komercijalnih gubitaka, oni su nešto ve?i nego što bi trebali biti, tako da je vodovod dobio preporuke na koji na?in ?e izvršiti smanjenje neoprihodovane vode u najkra?em roku“, istakao je ?evad Koldžo – nezavisni konsultant za neoprihodovanu vodu.

batch 20170815 101739  batch visoko2 

batch visoko4  batch visoko9