Besplatan Software

Baner
Baner
Baner
Gubici vode
 
Home Stvarni gub. Detekcija gubitaka
Greška
  • XML Parsing Error at 1:2283. Error 9: Invalid character
Detekcija gubitaka PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 04 Septembar 2012 23:00

U ošte?enim cjevovodima gube se mnogi vrijedni resursi. Zbog gubitaka vode dodatno se uve?avaju troškovi kod pripreme iste zbog predimenzioniranih struktura mreža cjevovoda (pumpe, spremnici, cijevi i sl.). Ve? male pukotine u cijevima mogu prouzro?iti velike financijske gubitke. Ošte?enja u cjevovodima moraju se, brzo locirati i sanirati.

travnikcorelator001-2012 09 09-220037

  Princip otkrivanja pukotina

Kod lociranja ošte?enja i neispravnosti na cjevovodima koristi se u prvom redu slušni efekt šuma. Pri istjecanju vode na ošte?enom mjestu u okolno tlo nastaju zvu?ni valovi koji se prema naprijed prenose zajedno s vodenim stupom. Zvu?ni valovi vodenog stupa šire se na obje strane cjevovoda udaraju?i pri tom o njegove stjenke tako da možemo govoriti o tzv. odjeku zvuka tijela. 

Untitled-1

 Što se dalje šire zvu?ni valovi, to se slabije ?uju. Me?utim, tu postoji to?ka na kojoj zvu?ni valovi u vodenom stupu više nisu u mogu?nosti materijal, od koje je izra?ena cijev, dovesti u njihanje. Tu se više ne ?uje odjek tijela (cjevovoda). U ovom razmatranju i sastav tla ima važnu ulogu. Ne smije se zanemariti ni zaptivenost cjevovoda, zatim materijal od kojih su izra?ene cijevi, pogonski tlak i promjer cijevi.

 Vrste šumova

 Odjek cjevovoda

 Pomo?u osjetljivog mikrofona i instrumenta slušaju se zvu?ni valovi u cjevovodu na pristupa?nim mjestima. Pri tome se njihaji cijevi mogu utvrditi osjetljivim mikrofonom. Raspon frekvencija u tim signalima kre?u se izme?u 500 i 3 000 Hz.

 Odjek tla

 Odjek tla nastaje zbog tlaka koji izaziva izbijaju?a voda koja udara o tlo i time izaziva zvuk. Ovaj zvuk širi se u ljevkastom obliku prema gore (površina tla) i može se registrirati pomo?u osjetljivog mikrofona. U ovom slu?aju frekvencije šuma se kre?u od 100 do 700 Hz. Visine frekvencija, ?ija valna duljina je manja od dubine položene cijevi, jako se prigušuju na temelju djelovanja dubljih dijelova tla tako da niže frekvencije lakše prodiru na površinu tla. 

Untitled2Odjek strujanja

 Ja?i odjeci strujanja vode nastaju kod suženih mjesta koji ovise o uvjetima gra?enja cjevovoda, npr. na djelomi?no zatvorenom ventilu (zasun) ili kod suženja cijevi zbog taloženja pri ?emu dolazi do turbulentnih strujanja.

 Zvu?ne metode lociranja kvarova su bazirane na prepoznavanju kvarova na osnovu frekvencije zvuka. Za ovu metodu se koriste posebni mjerni ure?aji koji su opisani u nastavku. U narednoj tabeli date su frekvencije zvuka koje proizvode razne pojave u cjevovodu:

VRSTA ZVUKA

FREKVENCIJA

Isticanje kroz otvor

500 – 800 Hz

Hidrauli?ki udar

20 – 250 Hz

Cirkulacija vode i protok

20 – 250 Hz

 Tabela : Frekvencija zvuka u zavisnosti od vrste izvora

 

Frekvencije koje su navedene u tabeli su izmjerene u blizini mjesta gdje se stvara zvuk.