Besplatan Software

Baner
Baner
Baner
Gubici vode
 
Home Prividni gub. Vrste prividnih gubitaka
Greška
  • XML Parsing Error at 1:2283. Error 9: Invalid character
Prividni (komercijalni) gubici vode PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Srijeda, 05 Septembar 2012 23:00

Prividni  (ili komercijalni) gubici su oni gubici koji nisu nastali zbog fizi?kih ošte?enja u vodovodnom sistemu ve?  su uzrokovani  drugim uzro?nicima.

Prividni gubici se mogu svrstati u sljede?e grupe na osnovu  njihova porijekla:

  •  Neta?nost mjera?a  uzrokovana neispravnoš?u mjera?a u sistemu ili kod krajnjih potroša?a
  • Greške u upravljanju sistemom, ra?unovodstvene pogreške i loša politika naplate
  • Neovlaštena potrošnja vode zbog  kra?e i ilegalnih priklju?aka.

 Sumiraju?i gore navedeno, prividni  gubici obuhva?aju svu vodu koja se uspješno isporu?ena potroša?u, ali koja se ta?no ne mjeri ili evidentira i time uzrokuje pogrešku u stvarnoj vrijednosti potrošnje kod potroša?a. U vodovodnim sistemima  bez izgra?enih pravnih instrumenata i sa brojnim ilegalnim  priklju?cima, prividni gubici mogu predstavljati zna?ajne koli?ine vode. Prividni gubici stvaraju  proizvodne troškove a ne stvaraju  prihode za vodovodno preduze?e.

Zbog toga , prividni gubici moraju biti vrednovani po maloprodajnoj cijeni vode te su stoga u mnogim slu?ajevima najskuplji gubici sa kojima se susre?e jedno vodovodno preduze?e..

Smanjenje prividnih gubitaka vode se u mnogim slu?ajevima može posti?i uz relativno niske troškove te je stoga, obi?no dobra polazna to?ka koja se brzo isplati vodovodnom preduze?u.

vodomjer001-2012 09 06-155756